Mészáros Károly Városi Könyvtár


Szerző: Operator

2019. június 17. 20:58

Könybemutató

Február elsején, pénteken a Vasvári Pál téren lévő I. világháborús emlékkőnél megemlékezésre került sor.


Február elsején, pénteken a Vasvári Pál téren lévő I. világháborús emlékkőnél megemlékezésre került sor. Jeles Erzsébet, a könyvtár intézményvezetője rövid visszaemlékezésében beszélt az első világháború kitörésének okairól, a veszteségekről. A Nagy Háborúban derekasan helyt állt hajdúdorogi apákról, fivérekről, akik közül sokan hazajöttek, akik közül a sokan idegen földben alusszák örök álmukat, azokról, akik hadifogságba estek és azokról, akik eltűntek a háború négy éve alatt és után. Papp Zoltán kőfaragó 2005-ben készítette el az I. Világháborús Emlékkövet, ide helyezték el a megemlékezés koszorúit: Vantal Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnöke, Farkas Gábor százados, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ beosztott tisztje, Lázár Tibor Zoltán őrnagy, a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Ejtőernyős Kiképzőrészleg vezetője valamint Csige Tamás polgármester úr, Hajdúdorog Város Önkormányzata nevében.

 A rendezvény tovább folytatódott a Mészáros Károly Városi Könyvtárban. A jelenlévőket itt is az intézményvezetője köszöntötte. A könyvtárban megtisztelte jelenlétével a könyvbemutatót Czill István alezredes úr, a 3. Oláh Sándor területvédelmi zászlóaljparancsnoka. Mindkét eseményen részt vett Csákvári Sándor, Honvédség és Társadalom Baráti Kör képviselője.

A köszöntő után Kovács Hanna tolmácsolásában meghallgattuk Tóth Árpád: Körúti hajnal című versét. Felkészítő tanára Sólyomné Kulin Zsuzsa. Hanna meggyújtotta a megemlékezés mécsesét is. Aztán Csige Tamás polgármester úr szólt a jelenlévőkhöz. Beszélt a kötet fontosságáról, arról, hogy nagyon sok Hajdúdoroginak ez a könyv adhat információt családtagjaikról. Beszélt az árván maradt családokról, anyákról, feleségekről, testvérekről, akikre nagy felelősség hárult a férj, az apa, a testvér, a fiú elvesztése miatt.

I. világháborús katonadalokat adott elő a zeneiskola fiú énekkara, melynek tagjai voltak: Balogh Viktor, Debreczeni Péter, Gyuró Dániel, Jádi Péter, Mező Ádám, Nagy Patrik. Altfurulyán Molnár-Helmeczi Bernadett tanárnő kísérte a gyerekeket.

A kötet szerzője, Lázár Tibor Zoltán őrnagy úr mesélt arról: hogyan és miért kezdte el a kutatásait, kik és milyen dokumentumok segítettek az információk gyűjtésében.  Lázár őrnagy úr elmondta: ennek a kutató munkának soha sem lesz vége, hiszen mindig újabb és újabb információkat talál.

Az őrnagy úr gyermekkorában sokat ásott öreg nénik kertjében, ahol jó néhány pipa maradványt talált. A kisdoboz, melyet átadott polgármester úrnak, ezeket a „kincseket” rejtette. Polgármester úr megígérte, hogy azok a Helytörténeti Gyűjtemény állományát fogják gyarapítani.

A kötet kiadásában a könyvtár mellett közreműködött a Honvédség és Társadalom Baráti Kör.

A rendezvény dedikálással ért véget. Bízunk abban, hogy akiknek az első kiadásból már nem jutott könyv, azok a jelen kiadásban megtalálják azokat az információkat nagy-dédapjukról, melyeket évek, évtizedek óta keresnek. Ismételten szeretnénk jelezni: valószínű, hogy most is lesznek olyan családok, akik nem találják a kötetben nagy-dédapjukat. Kérjük, hogy jelezzék ezt felénk: hozzanak be adatot róluk, mert a kutatásban ez sokat segít az őrnagy úrnak. A kötet megvásárolható a Mészáros Károly Városi Könyvtárban.