Mészáros Károly Városi Könyvtár


Szerző: Operator

2019. június 17. 22:00

Kapcsolat


Munkatársaink:

Könyvtár igazgató: Jeles Erzsébet

Jeles Erzsébet könyvtárigazgató

„Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék.

Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”

(Márai Sándor)

 

Debrecenben születtem 1962-ben. A könyvtárosi pályám 1990-ben kezdődött. Nagy kihívás volt számomra ez a munka, hiszen addig csak könyvtárhasználó voltam, a kölcsönző pult másik oldalán. Legfiatalabb munkatársként kezdtem el dolgozni. Először középfokú képesítést szereztem az Országos Széchenyi Könyvtárban, majd később jelentkeztem a Nyíregyházi Főiskola könyvtár szakára, ahol közművelődési könyvtárosként kaptam diplomát. Nagyszerű emberek voltak a kollegáim és azok a mai napig is. Megtanultam tőlük a szakmát, az olvasókkal való bánásmódot. Kevés dolgozói létszámú intézmény a mienk, így minden munkafolyamatot megismertem, az előttünk álló, megoldandó feladatokat együtt, közösen beszéltük meg, valósítottuk meg terveinket. 

Célunk: 21. századi könyvtár, 21. századi szolgáltatás – a könyvtári ellátásban prioritást élveznek a könyvtárhasználók és a szolgáltatások. Arra törekszünk, hogy a felhasználók elégedettek legyenek a munkákkal.

 A fenntartóval, helyi intézményekkel, egyesületekkel, csoportokkal a már meglévő jó kapcsolatot továbbra is ápolni kell. A helyi igények figyelembe vételével lehetőséget szeretnénk biztosítani az egyéneknek és a közösségeknek egyaránt, hogy az információhoz, a tudás gyarapításához hozzájussanak. A szabadidő hasznos eltöltése, az olvasáskultúra fejlesztése óvodáskortól egészen az életkor végéig – ez is a feladatunk.

Szeretném megköszönni a Képviselő-testület bizalmát. Munkánkat a könyvtári törvény szellemében kívánjuk végezni, a felhasználók megelégedettségére.

Kérem, hogy látogassanak el intézményünkbe, vegyék igénybe szolgáltatásainkat, vegyenek részt az általunk szervezett programokon. 


Gyermekkönyvtáros: Gergely Péterné Papp Valéria Margit

Gergely Péterné Papp Valéria Margit gyermekkönyvtáros

A Mészáros Károly Városi Könyvtárban 1993. július 1-jén kezdtem dolgozni, középiskolai tanulmányaim befejezése után.

Következő évben megszereztem a népművelő – szervező – ügyintéző középfokú szakképesítést. Majd 1995-ben elkezdtem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Művelődésszervező szakot, ahol Andragógus, Non-Profit menedzser, és PR Kommunikációs menedzser szakirányú képzésben részesültem. Oklevelemet 1998-ban kaptam meg, melynek minősítése jeles.

Általános iskolás korom óta rendszeres látogatója és olvasója voltam a könyvtárnak, hiszen gyakran készítettem beszámolókat és végeztem irodalomkutatást. Mindig szívesen jöttem – mentem a hajdúdorogi könyvtárba, mert segítőkész és felkészült szakemberek fogadtak. Ennek az élménynek is köszönhető az, hogy nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy itt dolgozhassak érettségi után. Igyekeztem a könyvtárról kialakított képnek én is megfelelni, és a legjobb tudásom szerint végezni a munkámat. Az intézményben különböző technikai eszközök voltak, melyek használatát hamar elsajátítottam és szívesen kezeltem.

A második gyermekem születése után újra a könyvtárban dolgozhattam, először 4, majd ismét 8 órában. A könyvtár az elkövetkezendő néhány év alatt kibővült, kívül-belül megújult, és új számítógépeket is sikerült vásárolni. Az új technikai eszközök jelentettek egy kis kihívást, de úgy érzem, sikerült ezekkel is megbarátkozni. 2004-ben megszereztem az ECDL (European Computer Driving Licence) Európai Számítógép-használói Jogosítványt. Ennek segítségével a munkámat még hatékonyabban tudtam végezni.

A Nyíregyházi Főiskola informatikus könyvtáros szakára jelentkeztem 2008-ban, és sikerült elvégeznem jeles minősítéssel Információs menedzser szakirányon.

Az elmúlt évek során több továbbképzésen vettem részt, annak érdekében, hogy a munkámat mindig a legmagasabb színvonalon tudjam végezni. A továbbképzéseknek köszönhetően Gyermekkönyvtárosi; Báb- dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak; Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten; Képzőművészeti kiállítás-rendező, - szervezői végzettségekkel is rendelkezem.

2014-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán Kulturális szolgáltatásfejlesztési szakember képesítést, majd Kulturális rendezvényszervező, illetve Közművelődési szakember I.- II. szakképesítéseket is szereztem kitüntetéses, valamint jeles minősítéssel.

Jól éreztem, és érzem magam a munkahelyemen, ahol kis csapat dolgozik együtt és mindig számítani lehet egymásra. Véleményem szerint a közösség befogadott engem, és én is igyekeztem elfogadni másokat, a kollégák egyenrangú partnerként kezelnek. A konfliktusok kezelésénél mindig fontosnak tartottam a megfelelő empátiát. A közös munkamegbeszélések, a feladatok pontosítása, és az ötletelések, mind a közösségi munkánkat erősítik, ezzel pedig a könyvtárhasználók igényeinek és elvárásainak tudunk minél inkább megfelelni.

A könyvtárral kapcsolatok benyomásaim között a szakmaiság, és a munka mellett úgy érzem az elhivatottság is szerepel. Ez nem csupán a szervezet tagjainak személyiségében és a szakma iránti szeretetében nyilvánul meg. Jó érzéssel tölt el, hogy a munkámat nem teherként élem meg, hanem aktív időtöltésként, amellyel mások javára is szolgálhatok.


Felnőttkönyvtáros: Ráczné Vass Hajnalka

 Ráczné Vass Hajnalka felnőttkönyvtáros

A gyermekeim születése, felcseperedése után egy kicsit nehéz volt visszatérni a munka világába. A könyvtárban 2009-től TIOP-os, majd TÁMOP-os pályázat révén kezdtem dolgozni, közben elvégeztem a Debreceni Egyetemen az informatikus könyvtár szakot, így állandó munkatárssá válhattam. Rendelkezem még képzőművészeti kiállítás rendező, szervező akkreditált képzettséggel.

A könyvtárban minden feladatot a munkatársakkal együtt végzünk, mivel a dolgozói létszámunk csak négy főből áll. A napi teendők mellett kézműves foglalkozásokat, honismereti tábort, különböző versenyeket, író-olvasótalálkozókat szervezünk.

Munkám során nagyon sok hátrányos helyzetbe került vagy éppen más okok miatt problémás emberrel találkozom. Ezekre már tudatosan készülök, tréningeken is részt vettem, de úgy érzem, az élet mindig produkál új szituációkat. A problémákat feledteti mások kedvessége, mosolya, bíztatása.

A könyvtárban működő Honismereti és Városvédő Egyesület aktív tagjaként is kiveszem a részem az aktuális teendők ellátásából.

Két évvel ezelőtt kezdtem mélyebben foglalkozni a magyar népi gyógyászattal, gyógynövényekkel, szerves műveltség minden területének megismerésével, mely azóta is rendületlenül tart. Az egy éves képzésünknek a könyvtár biztosította a helyszínt. Az ország minden tájáról érkeztek előadók, akik egytől egyig dicsérték a hely lékkörét, szépségét, hangulatát.

Az ember több időt tölt el aktívan a munkahelyén, mint a saját családja körében, ezért nagyon fontos, hogy azt jó légkörben töltsük el. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad.

 

 

Könyvtár igazgató: Jeles Erzsébet
A könyvtár címe: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 7.
Levelezési cím: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 7.
Tel./fax: 52/572-016, 52/572-017