Mészáros Károly Városi Könyvtár


Szerző: Operator

2019. június 18. 20:10

Kérdőívelemzés!

Közérdekű adatok

 

Szeretnénk megismerni könyvtárunk használóinak véleményét annak érdekében, hogy minél színvonalasabb szolgáltatásokkal állhassunk rendelkezésükre – ezért 50 db kérdőívet töltöttek ki olvasóink.

Az olvasói elégedettségi kérdőív itt érhető el.

 Olvasói elégedettség mérő kérdőív-értékelése

 

Az 1.-22. kérdés: a legrosszabb az 1 –es, a legjobb a 7-es, a 8-as nem válaszolt

1.      A felújított könyvtárnak modern a berendezése.

 

7:

19

38%

6:

16

32%

 5:

  7

14%

4:

  5

10%

3:

  3

  6%

   

Könyvtárunkban 2005-2006-ban volt külső–és belső felújítás, valamint bővítés. Megmaradtak a „régi” bútorok, melyek fából készültek. A felújított részbe került új bútorzat, mely illeszkedik a korábbi stílushoz, formához és anyaghoz. Felújításkor törekedtünk arra, hogy megőrizzük a természetes anyagból készült berendezéseket. Kicseréltük a kölcsönző pultot a felnőtt könyvtárban, a gyermekkönyvtárba új készült, igazodva a többi berendezési tárgyhoz. Az „egyetértek” jelölés 38%-ot kapott, amely azt jelenti számunkra, hogy a válaszadók 1/3-nak megfelel a berendezés teljes mértékben.

2.      A könyvtár épülete minden igényt kielégít.

 

7:

24

47%

6:

15

29%

5:

  4

  8%

4:

  2

  4%

3:

  2

  4%

8: nem válaszolt:

  3

  6%

 

A válaszadók közel fele egyetért abban, hogy a könyvtár épülete minden igényt kielégít. Nem teljesen megoldott a mozgáskorlátozottak és babakocsival közlekedők bejutása az intézménybe. A művelődési ház udvarán van rámpa, de azt csak akkor tudják igénybe venni a könyvtárlátogatók, ha az intézmény (művelődési ház) nyitva van. Megoldást kell, keresünk a problémára. A mozgáskorlátozott WC-ben (mobil) pelenkázót helyeztünk el, ezzel segítve a kisgyermekes anyukákat. Az olvasóterembe közvetlenül be lehet jutni az Akácfa és a Böszörményi út keresztezésében lévő ajtón. Ezt az ajtót csak nagyobb rendezvények alkalmával használjuk.

3.      A könyvtárosok gondozottak, ápoltak.

 

7:

45

90%

6:

  5

10%

          

Az intézmény dolgozói nagy gondot fordítanak arra, hogy gondozottak, ápoltak legyenek, melyet a válaszadók meg is erősítettek.

 4.      Az eligazító táblák világosak, érthetőek. 

 

7:

37

74%

6:

10

20%

5:

  1

  2%

4:

  1

  2%

8.:nem válaszolt:

  1

  2%

 

         

A könyvtárhasználók tájékozódását a könyvtárban az eligazító táblák is segítik. Igyekeztünk minden szolgáltatást, tiltást (tilos a dohányzás stb.) piktogramokkal jelölni. A könyvespolcok „végén” a betűk jelzik, hogy az ábécé melyik betűje található ott, mely utal a könyv szerzőjének vagy címének első betűjére. A folyóiratos polcon szintén jelöljük az újságokat (kiírjuk a folyóirat nevét), a helyiségek neve is jól látható helyen található. A bejárati ajtónál a faliújságon látható a könyvtár alaprajza, melyen szintén jelölve vannak a könyvtári helyiségek.

5.      A könyvtárban könnyű megtalálni a dokumentumokat.

 

7:

26

52%

6:

17

34%

5:

  5

10%

4:

  1

  2%

8: nem válaszolt:

  1

  2%

 

        

A könyvtárhasználók több mint fele, válaszolta, hogy könnyen megtalálja a keresett dokumentumo(ka)t. Valószínű, hogy segítségükre vannak az eligazító táblák, valamint az sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a rendszeres látogatók jól ismerik a könyvtári rendet. Már általános iskola alsó tagozatosainak könyvtári órán beszélünk a könyvtári rendről, a könyvek elhelyezéséről, visszaosztásának rendjéről. A rendszeres könyvtárhasználók ismerik: hol találják az „új” könyveket. Az olvasószolgálatot ellátó kolléga segít, ha elakad az olvasó, ha nem találja a keresett dokumentumot. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minden könyv a megfelelő helyre kerüljön, a könnyebb megtalálást ezzel is segítjük.

6.      Az online katalógus naprakész, segíti a visszakeresést.

 

7:

26

52%

6:

14

28%

5:

  5

10%

4:

  1

  2%

8: nem válaszolt:

  4

  8%

          

2010-ben lezártuk a papírkatalógust. A TIOP-os pályázatnak köszönhetően megvásároltuk a HunTéka-könyvtári szoftvert, melyen a könyvtár teljes állománya megtalálható. Nagy munka volt a dokumentumok felvitele a rendszerbe, de a visszakeresést nagyban megkönnyíti. A könyvtár állománya megtalálható a honlapon elhelyezett linken (www.hdkonyvtar.hu), így otthon is lehet a katalógusban böngészni. A könyvek addig nem kerülnek az olvasói térbe, míg be nem vezettük az online katalógusba illetve el nem láttuk vonalkóddal, mely a kölcsönzést segíti elő.

7.      A könyvtárosok igyekszenek hibamentesen dolgozni.

 

7:

45

90%

6:

  1

  2%

5:

  1

  2%

8: nem válaszolt:

  3

  6%

   

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a munkánkat a legjobb tudásunk szerint végezzük. Azzal is tisztában vagyunk, hogy hibázunk, melynek több oka lehet. Ha az olvasószolgálatban dolgozó munkatárs hibázik a könyvtárhasználó sérelmére és észreveszi azt, igyekszik minél hamarabb korrigálni és elnézést kérni az olvasótól.

8.      Megbízik a könyvtár minden dolgozójában.

 

7:

44

88%

6:

  5

10%

4:

  1

  2%    

A válaszadók közel 90%-a megbízik a könyvtár minden dolgozójában. Örömmel olvastuk ezt az arányt, mely számunkra és a fenntartó számára is azt jelzi: megfelelő kollégák dolgoznak az intézményben. Szakmai felkészültségük, emberi hozzáállásuknak köszönhetjük ezt a magas százalékot.

9.      Minden kérdésével bátran fordul a könyvtároshoz, az készséges Önhöz.

 

7:

45

90%

6:

  4

  8%

5:

  1

  2%

        

A válaszadók 90%-a mer a szolgálatot teljesítő kollégához bátran fordulni – ezt a bizalom jelének tekintjük. Köszönjük.

10.  Amikor a kölcsönzési határidőn túl hozza vissza a könyvet, a könyvtáros megjegyzést tesz.

 

7:

17

34%

6:

  6

12%

5:

  4

  8%

4:

  4

  8%

2:

  4

  8%

1:

11

22%

8: nem válaszolt:

  4

  8%

 

         

A könyvtári kölcsönzés 3 hét. Korábban színcsíkkal jelöltük a lejárati időt, azt az olvasót tekintettük késedelmesnek, aki 4 hét után sem hozta vissza a kölcsönzött dokumentumokat. A válaszadók 34%-a tapasztalta, hogy a késedelmes olvasóknak (vagy talán neki is) a könyvtáros felhívta a figyelmét, hogy a lejárati időn túl hozta vissza a kölcsönzött dokumentumokat. A válaszadók 11%-a nem tapasztalta mindezt. Valószínű, ők nem voltak késedelmesek és így nem kaptak semmiféle megjegyzést a könyvtárostól. Azt gondoljuk, itt nem a megjegyzés a lényeg, hanem az, hogyan közöljük az olvasóval a késedelem tényét. Mindenképpen ismernünk kell az olvasót, a könyvtárosnak pedig a vele szemben alkalmazható kommunikációs stílust.

 

11.  Ha az Ön előtt lévő olvasóval tovább foglalkozik a könyvtáros, akkor Önnek azt jelzi.

 

7:

24

48%

6:

  9

18%

5:

  7

14%

4:

  4

  8%

1:

  3

  6%

8: nem válaszolt:

  3

  6%

          

A könyvtárhasználók közel fele azt tapasztalta, hogy a könyvtáros jelezte: egy kicsit több időbe telik az előző olvasóval való foglalkozás. Ennek több oka is lehet: keresés, bibliográfia összeállítás, új beiratkozó stb. Számunkra nagyon fontos ez a visszajelzés is: jeleznünk kell az olvasónak, hogy várakoznia szükséges vagy szólnunk kell a kollégának, hogy segítsen be, a várakozás kiküszöbölése érdekében. A szombati ügyeletnél ez utóbbi nem megoldott, mert akkor egy kolléga dolgozik, a várakozást egyéb módon tudja csak csökkenteni.

12.  Ha nincs az Ön által keresett könyv, a könyvtáros más lehetőséget is ajánl. 

 

7:

35

70%

6:

10

20%

5:

  2

  4%

4:

  4

  2%

8: nem válaszolt:

  2

  4%

         

A válaszadók 70%-a azt jelezte: a könyvtáros más lehetőséget is ajánl, ha nincs a keresett könyv. Jól működik az ODR-rendszer, mely segít abban, hogy a nálunk nem található könyvet 3 munkanapon belül az olvasó kezébe adhatjuk. Igyekszünk ezt a szolgáltatást elmondani a könyvtárhasználónak, hogy ne kelljen a hiány könyv miatt elutaznia egy másik városba, és az ottani könyvtár szolgáltatását igénybe venni. A könyvek visszaküldésének árát az olvasó fizeti. Ezzel a lehetőséggel a versenyekre készülők, főiskolások, egyetemisták, kutatók élnek.

13.  Ha a könyv a kölcsönzési térben nem található, akkor a könyvtáros megnézi a raktárban is.

 

7:

34

68%

6:

11

22%

5:

  2

  4%

8: nem válaszolt:

  3

  6%

 

A válaszadók közel 70%-a azt jelölte: a könyvtáros a raktárban is megnézi a keresett könyvet. A százaléknak többnek kellene lennie, hiszen ez a könyvtáros feladata és kötelessége. Erre a jövőben jobban oda kell figyelni!

14.  A személyi adatait korrekten kezelik.

 

7:

45

90%

6:

  3

  6%

5:

  1

  2%

8: nem válaszolt:

  1

  2%

 

         

Erre a megállapításra adott válasz a könyvtárhasználóktól azt mutatja, hogy bíznak bennünk, tudják, hogy személyes adataikat nem szolgáltatjuk ki.

15.  A késedelmi díjakat a szabályzatban rögzítetten számolják fel.

 

7:

38

76%

6:

  4

  8%

5:

  6

12%

4:

  1

  2%

1:

  1

  2%

           

A válaszadók  2%-a úgy érzi, hogy nem minden esetben a szabályzat szerint rögzített összegben számoljuk fel a késedelmi díjat. A könyvtár dolgozóinak kötelessége a szabályzatok ismerete és annak betartása.

16.  A könyvtári szolgáltatások díjai megfelelnek számomra.

 

7:

40

80%

6:

  6

12%

5:

  2

  4%

4:

  1

  2%

8: nem válaszolt:

  1

  2%

          

A könyvtári szolgáltatás díját minden évben felülvizsgáljuk. Az árak megállapításánál figyelembe vesszük az olvasóink összetételét, a szolgáltatáshoz használt eszközök fogyasztását, felhasznált anyagok bekerülési összegét. A visszajelzések alapján azt mondhatjuk: a felhasználók elégedettek a szolgáltatási díjakkal.

17.  A nyitva tartási idő rugalmas.

 

7:

42

84%

6:

  6

12%

5:

  2

  4%

      

A nyitva tartási időt az olvasói igényekhez alakítjuk. Felmérést készítettünk arról, hogy a szombati ügyelet délelőtt vagy délután legyen. A megkérdezettek többsége a délelőtti nyitva tartást tartotta megfelelőbbnek. Kértük az SZMSZ módosítását, hogy az olvasóközönség elvárásának meg tudjunk felelni.

18.  A könyvtáros minden használóval egyénileg foglalkozik. 

 

7:

36

72%

6:

13

26%

5:

  1

  2%

 

      

Az olvasók úgy érzik, hogy a könyvtáros minden használóval egyénileg foglalkozik. Örülünk, hogy a könyvtár dolgozói odafigyelnek az olvasókra, ha nem így lenne, akkor a válaszok mást tükröznének.

19.  A nehéznek tűnő kérdést is igyekszik a könyvtáros megválaszolni, megoldani.

 

7:

38

76%

6:

11

22%

8: nem válaszolt:

  1

  2%

 

     

A könyvtári dolgozók igyekszenek segíteni a könyvtárba betérőknek. Vannak nehéz, néha nem is könyvtári kérdések, kérések az olvasók részéről, amelyben igyekszünk segítséget adni.

20.  Javaslatomat, véleményemet a könyvtárosok meghallgatják.

 

7:

35

70%

6:

  6

12%

5:

  6

12%

8: nem válaszolt:

  3

  6%

 

 

A válaszadók úgy érzik, hogy a könyvtárosok meghallgatják a javaslatukat és a véleményüket. Igyekszünk odafigyelni a könyvtárhasználók jelzéseire, melyek a munkánkat segítik, a szolgáltatásainkat bővíthetik.

21.  Mindig az Ön érdekeit tartják szem előtt.

 

7:

33

66%

6:

14

28%

5:

  2

  4%

8: nem válaszolt:

  1

  2%

 

 

A válaszadók egyetértenek a megállapítással. Örülünk, hogy így látják ezt a megállapítást a könyvtárhasználók.

 22.  A könyvtárban legfontosabb az Önök kényelme.

 

7:

41

82%

6:

  7

14%

5:

  2

  4%

 

          

A válaszadók egyetértettek a megállapítással. Fontos a számunkra, hogy a hozzánk betérők jól érezzék magukat.

23.  Neme:

 

férfi:

    7

14%

 nő:

  43

86%

      

Átlagéletkor: 46,8 év

Egy fő erre a kérdésre nem válaszolt. A válaszadók neme jól tükrözi a felnőtt könyvtárba beiratkozott nemek arányát is. A női olvasók száma kb. 2/3, a férfiaké 1/3.

Az életkor is tükrözi a beiratkozott olvasók életkorát.

24.  Iskolai végzettsége:

1. általános:

    4

  8%

2. középfokú:

  30

60%

3. főiskola, egyetem:

  15

30%

  1. 4.  nem válaszolt:

    1

  2%

  

Az iskolai végzettséget vizsgálva a válaszadók 60%-nak van középfokú végzettsége, főiskola, egyetem jelölés 30%-os. Ebben az esetben is az éves statisztikai adathoz hasonlít ez a válaszadás is.

25.  Milyen gyakran keresi fel könyvtárunkat?

1. hetente többször:

  6

12%

2. hetente egyszer:

  8

16%

3. havonta:

28

 56%

4. negyedévente:

  3

   6%

5. alkalmanként:

  4

   8%

6. nem válaszolt:

  1

   2%

         

A válaszadók 56%-a jelölte be, hogy havonta jár könyvtárba, ami azt jelenti számunkra, hogy rendszeres könyvtárhasználók.

 26.  Mikor keresi fel a könyvtárat?

 

1. ha elolvastam a könyveket:

  24

47%

2. ha a kölcsönzési idő lejárt:

    6

12%

3. amikor egyéb teendőimet is intézem:

  21

41%

  

A válaszadók 47%-a ha elolvasta a könyvet, 41%-a amikor egyéb teendőit is intézi akkor látogatja meg a könyvtárat. A kölcsönzési idő lejárta előtt többen jönnek könyvet cserélni, mint a lejárat után.

 27.  Milyen célból veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait? (több válasz is lehetséges)

 

1. tanuláshoz:

  13

17%

2. munkához:

  12

16%

3. hobbihoz, szórakozáshoz:

  22

28%

4. művelődéshez, önképzéshez:

  24

31%

5. egyébhez:

    6

8%

 

A válaszadók 32,1%-a művelődéshez, önképzéshez veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait, nem sokkal marad le, 28,5%, aki hobbihoz, szórakozáshoz használja a könyvtárat.

 28.  Ha nincs otthon internet vagy nincs okos telefonja, hol veszi igénybe a szolgáltatást? (több válasz is lehetséges)

1. könyvtárban:

  23

 44%

2. iskolában:

    4

   8%

3. munkahelyen:

  10

 19%

4. felsőoktatási intézményben:

    0

   0%

5. barátoknál:

    5

  10%

6. családtagoknál:

  10

  19%

        

A válaszadók 44%-a a könyvtár internet szolgáltatását veszi igénybe. A gyermekkönyvtárban elhelyezett számítógépek az olvasók rendelkezésére állnak. Helytálló a százalékos arány, mert a bevételünk egy részét az internet szolgáltatás adja.

 29.  Honnan szokott tudomást szerezni a könyvtárban történő eseményekről, változásokról? (több válasz is lehetséges)

 

1. a könyvtáros hívja fel a figyelmemet:

 24

27%

2. faliújságról, hirdetőtábláról:

 21

23%

3. közösségi oldalról:

 13

15%

4. a könyvtár honlapjáról:

 12

13%

5. családtagok, barátok révén:

   8

  9%

6. egyéb (meghívók, stb.):

 11

12%

7. nem válaszolt:

   1

  1%

 

A könyvtár eseményeiről, változásairól a megkérdezettek 27%-a a könyvtárostól hallja az információt. A személyes beszélgetéseket semmi sem pótolja! A faliújságról, hirdetőtábláról a megkérdezettek 23% kap információt.

30.  Hogyan szeretne értesülni a könyvtárban történő eseményekről, változásokról?

      A meglévő lehetőségek elégnek tűnnek.

      A könyvtár honlapjáról.

      Ugyanígy.

      Megfelel a jelenlegi.

      Honlapról, faliújságról.

      A könyvtár honlapjáról.

      Facebookon, e-mailben.

      Újságból.

      Névre szóló meghívó e-mail címre.

      Újság, facebook, net, honlap.

      Interneten, szórólapon, a könyvtár honlapján.

      A Hajdúdorogi Újság színvonalasan tájékoztat.

      Tájékoztató lapon.

      Faliújságról.

      Hajdúdorogi Újságból.

      Megfelelő.

      Internet, szórólap.

      Elegendőnek tartom a jelenlegi tájékoztató forrásokat.

      Bármilyen ….

      Hirdetőtábla.

      Számomra az a fontos, hogy ami témakörben bizonyos könyvet elolvasni szeretnék, azt találjam meg.

      Email.

      Mindenről értesülök a fent említett csatornákról.

      Szóróanyagon keresztül, onlinen keresztül.

      Hirdetőtábla.

      Ahogy eddig történt, én megelégedett vagyok.

      Kör email (spam) formájában.

Felsoroltuk a válaszokat erre a kérdésre. Amit nem használunk, az-az email-ban történő tájékoztatás. Érdemes volna, kipróbálni ezt a figyelemfelkeltő formát!

 31.  Mely nyitva tartási időszakban keresi fel leggyakrabban a könyvtárat?

 

1. 8-10 óra között

  4

           7%

2. 10-12 óra között:

 18

        31%

3. 12-14 óra között:

  8

       14%

4. 14-16 óra között:

 11

       19%

5. 16-18 óra között:

             11

        19%

6. nem válaszolt:

               1

      2%

7. többet jelölt:

               5

      8%

   

A legtöbb könyvtárhasználó 10-12 óra között látogatja a könyvtárat. A délutáni időpontot 14-18-ig azonos százalékban jelölték a könyvtárhasználók.

32.  Szokott-e szombaton könyvtárba járni?

1. igen:

  15

27%

2. nem:

   22

39%

3. ritkán:

  18

32%

4. többet jelelölt:

    1

  2%

 

39% a megkérdezetteknek nem veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait szombati napon. Az igen és a ritkán válaszok közel hasonló jelölést kaptak.

33.  Mennyire elégedett a könyvtár állományával?

 

1. teljes mértékben:

  23

46%

2. megfelelőnek tartom:

  26

51%

3. nem válaszolt:

    1

  3%

       

A könyvtár állományát a megkérdezettek 51%-a megfelelőnek tartja. Az állománygyarapításnál figyelembe vesszük az olvasó igényeket, az újdonságokat.

 34.  Ha Ön ajánl könyvet a könyvtárosnak, hogy vásárolják meg azt a könyvtár állományába, akkor azt:

 

1. figyelembe veszik és megvásárolják:

  29

 58%

2. udvariasan meghallgat a könyvtáros és a vezető felelősségére hárítja a vásárlást

  16

 32%

3. nem figyelnek oda a javaslatomra:

   0   

   0%

4. nem válaszolt:

   5

  10%

      

A megkérdezettek közel 60%-a úgy érzi, hogy az általa ajánlott könyveket megvásárolja a könyvtár. Mindig szem előtt tartottuk, hogy olyan irodalmat vásároljunk, amelyre nagy az érdeklődés. Ezt továbbra is így szeretnénk, hiszen nekünk legfontosabb az olvasók elégedettsége.35.  Igénybe veszi-e a könyvtár egyéb szolgáltatását is?

 

1. igen:

  30

60%

2. nem:

    6

12%

3. néha:

  11

22%

4. nem válaszolt:

    3

  6%

 

A válaszolók 60%-a igénybe veszi a könyvtár egyéb szolgáltatását is (fénymásolás, spirálozás, nyomtatás, internet stb.). Néha jelölést kapott 22%, ami számunkra azt jelenti, hogy szükség esetén hozzánk fordul a könyvtárhasználó, vagyis ismeri a kölcsönzésen kívüli egyéb szolgáltatásainkat is. Talán érdemes lenne nagyobb PR-tevékenységet folytatni, hogy minél többen térjenek be hozzánk az egyéb szolgáltatások miatt is.

 36.  Mi a véleménye a szolgáltatási díjakról?

      Az én igényeimnek megfelel.

      Megfelelőnek tartom.

      Megfelelőek.

      Megfelelő.

      Megfelelőek.

      Megfelelő számomra.

      Teljesen meg vagyok elégedve!

      Elégedett vagyok!

      Megfelelő.

      Van nagyon olcsó (ez a több). Drága a színes nyomtatás.

      Szerintem megfelelő.

      Megfelelő.

      Megfelelő.

      Nem magasak.

      Megfelelőnek tartom.

      Megfelelő.

      Meg vagyok elégedve. Jó.

      Rendben!

      Megfelelőek.

      Megfelelő.

      Megfelelő.

      Megfelelő.

      Korrektnek tartom.

      Megfelelő.

      Átlagosak.

      Teljesen korrektek.

      Megfelelőnek találom.

      Korrekt.

      Nincs panaszom. Voltak olyan kérdések, melyekre előlegeztem, mert azt a szolgáltatást ez időig nem igényeltem.

      Megfelelő.

      Elégedett vagyok vele.

      Ár érték arányban megfelelőnek találom a beiratkozás díját, valamint a nyomtatás, ill. másolás díját.

      Jók.

      Korrekt.

      Elfogadható!

      Vidéki viszonylatban megfelelő, illetve többi könyvtárhoz képest (melyeket látogattam), lényegesen olcsóbb.

A szolgáltatási díjakat a válaszadók megfelelőnek tartják, kivéve a színes nyomtatást. A nyomtatóba a színes patron elég drága s e miatt magasabb ez a fajta szolgáltatásunk. Tervezzük, hogy kicseréljük a másológépet (melyen a színes nyomtatást is végezzük), talán akkor sikerül a szolgáltatási díj árát csökkentenünk.

 37.  Javaslataim:

      Kívánom, hogy ez a meglévő színvonal megmaradjon.

      Módosítani a díjakat: le-fel.

      Köszönet mindenért. Csak így tovább.

      Meg vagyok elégedve, nincs javaslatom.

      Esetleg bővebb, frissebb kiadványokat.

      Elégedett vagyok a szolgáltatással.

      Nincs.

      Csak így tovább!!!

      Köszönettel veszem a könyvtár szolgáltatását, munkájukat.

      Több, új könyvnek örülnénk, valamint az újdonságokat a régi módszer szerint egy asztalra kitenni, számomra egyszerűbb volt a régi elrendezés.

Az utolsó kérdésünkre 10-en válaszoltak, a válaszadók 20%-a. Az utolsó megjegyzésben olvashatunk arról, hogy a régi új könyvek elhelyezése az olvasó számára átláthatóbb volt, mint a mostani. Az új könyveket egy olyan polcra helyezzük, ahol csak az újdonságok találhatóak, a felnőtt könyvtár bejárati ajtajával szemben. A gyermekkönyvtárban az asztalon kapnak helyet az újdonságok