Mészáros Károly Városi Könyvtár


Szerző: Operator

2019. június 18. 20:18

Szolgáltatásaink


Térítésmentes:

 • könyvtárlátogatás;
 • tájékoztatás az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben;
 • a katalógusok használata: hagyományos és elektronikus katalógus;
 • a könyvtári gyűjtemény helyben használata;
 • olvasótermi gyűjtemény helyben használta;
 • könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások;
 • rendezvényeinken való részvétel.


Beiratkozáshoz kötött:

 • a könyvtári dokumentumok kölcsönzése;
 • olvasói számítógép használata;
 • Internet használat;
 • társasjáték használata;
 • az olvasótermi dokumentumok zárástól nyitásig kölcsönzése;
 • DVD kölcsönzés;


A beiratkozáshoz/regisztrációhoz szükséges okmányok: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkanélküliek kiskönyve, útlevél.

Személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a jótálló (szülő, gondviselő) aláírása szükséges.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők (diákok, gyámság alatt levők) könyvtári tagságához a szülő, vagy a gondviselő személyi adatait is kérjük. A beiratkozás 365 napra szól. (A következő évre való átiratkozás december 1-től március 1-ig történik)


Csoportos foglalkozások:

 • Minden oktatási intézmény részére, előzetes időpont egyeztetéssel könyvtárhasználati foglalkozások, ismeretterjesztő- Olvassunk együtt! és Kézműves foglalkozások
 • iskolai szünetekben szabadidős programok szervezése (Nyári honismereti és helytörténeti tábor)
 • Video-, DVD film-vetítés
 • Havonta és igény szerinti kézműves foglalkozások
 • Vetélkedők,Könyvkölcsönzés:

 • Könyv: 1 alkalommal maximum 8 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő: 4 hét.
 • Folyóirat: 1 alkalommal maximum 10 db folyóirat kölcsönözhető. Kölcsönzési határidő: 1 hét.


Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, ezért a könyvtárközi kölcsönzésben meghatározott feladatok, kötelezettségek és előnyök vonatkoznak intézményünkre. ODR lelőhelyadatbázis: www.odrportal.hu

Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük meg a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit (helyben használhatóság, kölcsönzési határidő).

Az ODR tagkönyvtáraiból érkező eredeti mű kölcsönzésekor a postaköltséget az olvasónak kell megtéríteni, a fénymásolás költségeit (másolási díj + postaköltség) a küldő könyvtár díjszabásának megfelelően szintén az olvasó fizeti.

A teljesítési idő 3-15 nap.


Tájékoztatás

Referensz kérdések megválaszolása a könyvtár alapfeladatai közé tartozik. Sokáig a papíralapú, írott dokumentumok jelentették az információforrásokat. Ezek a források ma is szükségesek és általában az alapforrást jelentik, de ezek mellett egyre jelentősebbek az elektronikus források, melyek gyakran a papíralapú dokumentumok digitalizálásával jönnek létre, de önálló művek, eszközök is lehetnek. A legjelentősebb ezek között az Internet, illetve a rajta keresztül elérhető források. A tájékoztatáshoz tehát ma már az elektronikus keresés is hozzátartozik, amiben szükség esetén segítséget nyújt a könyvtáros.


Internetszolgáltatás

Könyvtárunkban 10 számítógép áll az olvasók rendelkezésére Internet-hozzáféréssel, melyek használatához tájékoztatást, segítséget is nyújtanak a könyvtárosok. A Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók a használati feltételek.